ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
Cover_Yuwawittaya_wall.png
Logo-Yuwa-200x200.jpg

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

     เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565

     พิเศษ : ค่าเล่าเรียน ผ่อนได้ โปรดสอบถาม โทรศัพท์ 036-221-741 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน :
  1.ชั้นเตรียมอนุบาล (เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.2562- 16 พ.ค. 2563)
  2.ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.2561- 16 พ.ค. 2562)
  3.ชั้นอนุบาลปีที่ 2
(เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.2560- 16 พ.ค. 2561)

  4.ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.2559- 16 พ.ค. 2560)

  4.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ต้องการสมัครเรียน
  สอบถาม/ปรึกษา:

 

Cover_Virtual_Gate_Yuwawittaya.jpg
Cover_CEO1.jpg
VirtualGate2.jpg

มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

  เนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อีกรอบหนึ่ง ในพื้นที่หลายจังหวัด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา โดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และผู้ปกครอง

       ดังนั้นในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนทุกจุด เพื่อทำความสะอาด และป้องกันโรค เพื่อความพร้อมในการเปิดเรียนสำหรับนักเรียนทุกคนค่ะ .

        แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน...❤️❤️ #Takecareofyourself #โควิด

    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดการเรียนการสอน เน้นเรียนรู้จริง 🔍 ทำการทดลองจริง 🔬 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับชมวีดีโออย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามได้ที่ Yuwa Channel

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ หลากหลายกิจกรรม

โครงงานไข่เจียวทรงเครื่อง ผลงาน อ.2/2 Project Approach EP.1

     เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เน้นการเรียนการสอนที่ปฏิบัติจริง นำวิชาชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร มาเรียนกับเราที่อนุบาลยุววิทยา การันตีด้วยการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนชั้นนำของจังหวัดสระบุรี

      ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนได้ที่  www.yuwawittaya.ac.thหรือ โรงเรียน อนุบาลยุววิทยา (Facebookของโรงเรียน)

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ หลากหลายกิจกรรม

โครงงานเขียนโปรแกรม Makecode for Micro bit EP.2

     เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  เข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่นำเทคโนโลยีมาใช้โดยการเขียนโปรแกรม Makecode for Micro bit บังคับให้หุ่นยนต์ Maqueen เคลื่อนที่ (EP.2) **เรียนรู้ปฏิบัติจริง ก้าวทันยุค 4.0** ตื่นเต้น สนุกสนาน และทันสมัย มาเรียนรู้กับเราได้ที่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

      ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนได้ที่  www.yuwawittaya.ac.thหรือ โรงเรียน อนุบาลยุววิทยา (Facebookของโรงเรียน)

170171363_1841340266016816_8826063381113
Banner-apply.png
 
Cover_100score.jpg