กล่มสาระการเรียนรู้

วิชาภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

นางจุฑามาศ   ทองคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

นางชุติมา อักษรพจน์

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวกชณิภา ประสิทธิ์พร

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาววรรณพร  กุหลาบ

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

นางยุพาวรรณ เคิร์กแฮม

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

Ms. Girley Jon B. Aurelio 

ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษอนุบาล

English Teacher

Ms. Zilpha D. Bodo 

ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษอนุบาล English Teacher

Ms. Rosemarie P.Ulitin

ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษอนุบาล English Teacher

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube