กล่มสาระการเรียนรู้

วิชาภาษาไทย

นางศิริพร ลิมปโกมล

หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

นางสาวเกศศิริ  ศรีบัวบาน

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา คล่องแคล่ว

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

นางสาวนงค์ลักษณ์  จันทะเกษ

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

นางสาววราภรณ์  สีแสด 

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube