ครูบรรณารักษ์-พื้นหลัง.jpg
นางสาวเตือนใจ-จำปาทอง.png

นางสาวเตือนใจ จำปาทอง

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์