top of page
Banner2020-Reward-Student.jpg

  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๗ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๖๖ จัดโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๗ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๖๖ จัดโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

bottom of page