top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวรกร อันชูฤทธิ์

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ห้องเรียนปกติ

เด็กชายวรกร อันชูฤทธิ์

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยาดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

댓글


bottom of page