top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้นักเรียนได้รับฟังคำแนะนำแนวทางในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และเป็นการช่วยให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาที่ตรงตามความถนัดและตรงกับความสนใจของตนเอง

/ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน เก่ง ดี มีสุข ที่ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา www.yuwawittaya.ac.thดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page