top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องเรียนปกติ ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ

เด็กชายจิรันวิทย์ ณ พัทลุง
เด็กหญิงอชิรญา วิโรจน์ศิริ
เด็กชายปภัชเดช พูมลา
เด็กชายพิศิษฐ์ แก้วสุริยาภรณ์
เด็กชายกฤษกร ปัญญา
เด็กหญิงสุพิชญา พิมพ์จันทร์
เด็กชายธนาตุล สุนทรธนานุกูล
เด็กหญิงชญานี ประชุม
เด็กชายธีรเดช แนวไพบูลย์
เด็กชายวรินทร คำพิสมัย
เด็กชายธนาวินท์ สง่างาม
เด็กชายณฐวัฒน์ อัศวสิริเกษมเลิศ
เด็กชายชลทัศน์ กัลปังหา
เด็กหญิงศุภัคชญา อรุณานันท์
เด็กชายวิชชุกร วงษ์ทน
เด็กหญิงพาขวัญ กองเกตุ

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยา
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page