top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”


ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

เด็กหญิงปุณยวีร์ กลิ่นคล้ายกันเด็กหญิงสุภาพร ขุนวิเศษห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (SMT)

เด็กชายวรินทร คำพิสมัยเด็กชายณัฐธัญพงศ์ วงษ์โสภาเด็กชายรณกฤต นำไทยเด็กหญิงพรทิวา เต็งศิริ
#เก่ง #ดี #มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยา

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page