top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี


  • เด็กชายนรเศรษฐ์ คำบาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑  •  เด็กชายอาชิระ ธีระจักร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑  •  เด็กชายฐิติศักดิ์ สุมาลัย ชั้นนประถมศึกษาปีที่ ๖/๓


#เก่ง #ด#มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยา

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page