top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสถิตคุณ จัตุรัส

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร ห้องเรียนปกติ

เด็กชายสถิตคุณ จัตุรัส

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยาดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page