top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๖

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา และเป็นการแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนทุกคน​ ร่วมกับผู้ปกครอง​ บรรยากาศในการจัดงานเต็มไปด้วยความสุข

#เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ดี มีความสุขกับโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page