top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ชั้นอนุบาลปีที่๑-๒-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมหนูน้อยนักธรรม สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี วัดศรีบุรีรตนาราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page