top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยให้กับเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยาเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น
เครดิตเพลงในคลิป : น่ารักเท่าอวกาศ (ROCKET) | DoubleBam

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page