เข้าหน้าหลัก
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เลขที่ ๕๗๗/๑ ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม
577/1 Pichaironnarongsongkram Road, Pakprew, Saraburi City, Saraburi Province. 18150
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๒๑-๗๔๑ Tel: 036-221-741 www.yuwawittaya.ac.th
โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑ และ ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี