• ผลคะแนนสอบประจำปี ๒๕๕๖ คลิกที่ห้องได้เลยค่ะ (อัพเดค 31 มีนาคม ๒๕๕๗)
ประกาศผลคะแนนสอบ ประจำปี ๒๕๕๖

โปรแกรมการกรอกเกรด ออกแบบโดย ครูเตือนใจ จำปาทอง หัวหน้างานวัดและประเมินผล