ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลยุวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
cover_2021_apply.jpg
Cover_Yuwawittaya_wall.png
Logo-Yuwa-200x200.jpg
Cover_Virtual_Gate_Yuwawittaya.jpg
Cover_CEO1.jpg
VirtualGate2.jpg

มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

  เนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อีกรอบหนึ่ง ในพื้นที่หลายจังหวัด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา โดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และผู้ปกครอง

       ดังนั้นในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนทุกจุด เพื่อทำความสะอาด และป้องกันโรค เพื่อความพร้อมในการเปิดเรียนสำหรับนักเรียนทุกคนค่ะ .

        แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน...❤️❤️ #Takecareofyourself #โควิด

    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดการเรียนการสอน เน้นเรียนรู้จริง 🔍 ทำการทดลองจริง 🔬 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับชมวีดีโออย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามได้ที่ Yuwa Channel

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ หลากหลายกิจกรรม

โครงงานไข่เจียวทรงเครื่อง ผลงาน อ.2/2 Project Approach EP.1

     เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เน้นการเรียนการสอนที่ปฏิบัติจริง นำวิชาชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร มาเรียนกับเราที่อนุบาลยุววิทยา การันตีด้วยการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนชั้นนำของจังหวัดสระบุรี

      ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนได้ที่  www.yuwawittaya.ac.thหรือ โรงเรียน อนุบาลยุววิทยา (Facebookของโรงเรียน)

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ หลากหลายกิจกรรม

โครงงานเขียนโปรแกรม Makecode for Micro bit EP.2

     เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  เข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่นำเทคโนโลยีมาใช้โดยการเขียนโปรแกรม Makecode for Micro bit บังคับให้หุ่นยนต์ Maqueen เคลื่อนที่ (EP.2) **เรียนรู้ปฏิบัติจริง ก้าวทันยุค 4.0** ตื่นเต้น สนุกสนาน และทันสมัย มาเรียนรู้กับเราได้ที่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

      ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนได้ที่  www.yuwawittaya.ac.thหรือ โรงเรียน อนุบาลยุววิทยา (Facebookของโรงเรียน)

170171363_1841340266016816_8826063381113
Banner-apply.png
 
Cover_100score.jpg

GET IN TOUCH

We'd love to hear from you

085-811-7746

036-221-741

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook