top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นป. ๖ ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

  • เด็กชายปัณณวิชร์ ศรีกำพล (ตัวจริง) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

  • เด็กชายกันตพงศ์ เอกฉัตร (ลำดับสำรอง) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

  • เด็กชายสุวิจักขณ์ อำภา (ลำดับสำรอง) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

#เก่งดีมีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยา https://www.yuwawittaya.ac.th/

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page