top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในชั้นป. ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นม.๑ โรงเรียนแก่งคอย

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่งคอย

  1. เด็กหญิงกวิสรา แสงม่วง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

  2. เด็กหญิงอรณิษา ช่อมะปราง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยา
ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commenti


bottom of page