top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรม"ตลาดนัดวิชาการ​" ประจำปี ๒๕๖๖

อัปเดตเมื่อ 26 ก.พ. 2566

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรม"ตลาดนัดวิชาการ​" ระหว่างวันที่​ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๖ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานดเปิดงาน จัดให้มีการแสดงบนเวทีในระดับชั้นต่างๆ​ การจัดแสดงผลงานของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ​ การเรียนรู้กิจกรรม​ตามฐานต่างๆ​ อย่างสร้างสรรค์และมีความสุขดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page