• Admin

กิจกรรมผึ้งน้อยเกมระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมผึ้งน้อยเกมส์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถทางด้านเล่นกีฬาตามความถนัด และส่งเสริมให้เด็กรู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยท่านผู้อำนวยการเจียมจิต ยุววิทยา ให้เกียรติมาเป็นประธาน คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมกิจกรรมในครี่งนี้

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube