top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมผึ้งน้อยเกมระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมผึ้งน้อยเกมส์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถทางด้านเล่นกีฬาตามความถนัด และส่งเสริมให้เด็กรู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยท่านผู้อำนวยการเจียมจิต ยุววิทยา ให้เกียรติมาเป็นประธาน คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมกิจกรรมในครี่งนี้

ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page