ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อัพเดตเมื่อ: 29 ต.ค. 2020

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทานตะวัน โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรีดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น