top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลสอบนักเรียนแบบรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลสอบนักเรียนแบบรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จะประกาศผลสอบในวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทาง Application LINE ค่ะ ขอขอบคุณค่ะดู 195 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page