top of page

นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลงานนักเรียน


ดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page