ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี ณ ห้อประชุมบานบุรี ศูนย์ปฎิบัติการวิชาชีพ ชั้น ๒ วิทยาอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube