คณะศึกษานิเทศก์ชมผลงานของครู นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

อัพเดตเมื่อ: 3 พ.ย. 2020

    เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ทางคณะศึกษานิเทศก์ เข้ามาทำการนิเทศติดตามผลงานของครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ได้รับข้อเสนอแนะและคำชมที่เป็นกำลังใจในการดำเนินงานต่อไปดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น