top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยา

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร

เด็กชายนรเศรษฐ์ คำบาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑เด็กชายติวานนท์ ท้วมศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑โครงการช้างเผือก 22

เด็กชายรณกฤต นำไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓เด็กชายปภัชเดช พูมลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page