top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบเข้าโรงเรียนดัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นะคะ เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยา


เด็กชายนพวินทร์ ภูวพัฒน์ธิติคุณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ เข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี


เด็กชายฐิติศักดิ์ สุมาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ เข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี


เด็กชายพงศ์พล งามสม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ เข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ และเป็นนักกีฬาของโรงเรียนปทุมคงคา จังหวัดสมุทรปราการ
ดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page