กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๒

อัพเดตเมื่อ: 4 พ.ย. 2020

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๒

มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม เน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงให้นักเรียนได้รู้จักค้นคว้า ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น