กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ในระดับธรรมศึกษาตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๒

    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง ในระดับธรรมศึกษาตรี โท เอก ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ มีนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาตรี จำนวน ๑๒๓ คน ธรรมศึกษาโท จำนวน ๒๓๗ คน และธรรมศึกษาเอก จำนวน ๓๓ คน และคณะคุณครูสอบธรรมศึกษาดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube