top of page

กิจกรรมผึ้งน้อยเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับอนุบาล

   เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ผึ้งน้อยเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับอนุบาล เพื่อส่งเสริมทักษะในการออกกำลังกาย สำหรับเด็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ จากการได้แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งยังให้เด็กได้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จากการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page