• Admin

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

    เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา นำโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ทั้งนี้มี คณะครูและนักเรียนร่วมกัน ถวายเทียนจำนำพรรษา และทำการเวียนเทียนร่วมกัน

ซ้ายไปขวา 1. นางสาวสิริรัตน์ รัชตากร  หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา 2. นางสาวเจียมจิต   ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 3. นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 4. นางชุติมา อักษรพจน์  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube