top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัด"กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ" ในระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อระลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี ที่ได้รับยกย่องจากองค์การ การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นกวีเอกของโลก ทำให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางด้านวัฒนธรรมทางภาษา #เก่ง ดี มีสุข ต้องที่ยุววิทยาดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page