top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมผึ้งน้อยเกม ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม"ผึ้งน้อยเกม" ระดับประถมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และการเดินขบวนพาเหรดที่สวยงามดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page