top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27/2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยสโมสรไลออนส์สระบุรี ภาค 310 เอ 2 ณ โรงเรียนเทศบาล1 (วัดทองพุ่มพวง) จังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด ได้แก่


  1. เด็กหญิงพรวรินทร์ วิจิตรหงษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

  2. เด็กหญิงปพิชญา ทองดีนอก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

  3. เด็กชายฐิติศักดิ์ สุมาลัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

โดยคุณครูพนารัตน์ เห็นถูก เป็นครูผู้ฝึกซ้อมดู 127 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page