top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

Yuwawittaya School Open House 2023

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมเปิดบ้านผลงานหนู ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เปิดงานโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ภายในงานมีการแสดงของเด็กๆ ด้านหน้าเวที และจัดแสดงผลงานตามซุ้มต่างๆ พร้อมทั้งมีครูภูมิปัญญามาร่วมจัดกิจกรรม เด็กๆสนุกสนานและมีความสุขดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page