top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมแลกเเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่ายในโครงการสถานศึกษาสีขาว

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมแลกเเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่ายที่ทำ MOU โครงการสถานศึกษาสีขาว ณ โรงเรียนวัดแพะโคก จังหวัดสระบุรี
ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page