top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมแลกเเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่ายในโครงการสถานศึกษาสีขาว

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมแลกเเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่ายที่ทำ MOU โครงการสถานศึกษาสีขาว ณ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ จังหวัดสระบุรี
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page