top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรีร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรีเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ณ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อ.เมือง จ.สระบรุี

ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวโดยมีกิจกรรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงผลเสียของยาเสพติดที่อยู่ใกล้ตัว การป้องกัน การปฏิเสธ และปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากภัยร้ายของยาเสพติดดู 103 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page