top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ประกาศผลสอบนักเรียนแบบรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศผลสอบนักเรียนแบบรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านทาง "ระบบระบบแจ้งผลการเรียนรายบุคคล" คลิกที่ภาพหรือ สแกน QR-Code จากนั้นใส่"เลขบัตรประจำตัวประชาชน" และกดปุ่ม "Search"
ดู 144 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page