top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

🎊 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิงพร พงษ์ศิริ สอบเข้าเรียน ม.๑ โรงเรียนสตรีวิทยา

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 🎊 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิงพร พงษ์ศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้วยนะคะดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page