กิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา จ.ลพบุรี

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมกันบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเงินให้กับสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา จ.ลพบุรี ในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube