กิจกรรมเตรียมความพร้อม ตอนที่ ๑ (Back to School 2018 EP.1)

เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ต้อนรับเด็ก ๆ นักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรีนมอนุบาล และระดับอนุบาล ณ ห้องอนุบาล และห้องเตรียมอนุบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับวันแรกของการเรียนรู้ในห้องเรียน พร้อมทั้งเด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆ การทำงานร่วมกัน การประดิษฐ์สิ่งของเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube