top of page

กิจกรรมหนูน้อยยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนูน้อยยุวบรรณารักษ์ ให้กับน้กเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดจืนตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงท่าทางประกอบเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง นำโดยกลุ่มหนูน้อยยุวบรรณารักษ์ เพื่อมุ่งให้เด็กๆได้รับความสุขและเกิดความสนุกสนานจากการตอบคำถาม พร้อมของรางวัลอีกมากมายดู 213 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page