กิจกรรมหนูน้อยยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนูน้อยยุวบรรณารักษ์ ให้กับน้กเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดจืนตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงท่าทางประกอบเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง นำโดยกลุ่มหนูน้อยยุวบรรณารักษ์ เพื่อมุ่งให้เด็กๆได้รับความสุขและเกิดความสนุกสนานจากการตอบคำถาม พร้อมของรางวัลอีกมากมายดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube