กิจกรรมวันดินโลก ๕ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๑

    เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมวันดินโลก ๕ ธันวาคม (World Soil Day) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ และนางสาวเพชรน้อย จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดงาน ในงานกิจกรรมมีการปลูกต้นไม้ ร้องเพลงชาติเฉลิมพระเกียรติ และงานแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้


ความเป็นมาวันดินโลก : https://www.ldd.go.th/WEB_WorldSoilDay/wsd01_2.html

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube