top of page

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.วังม่วง จ.สระบุรี

     เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ทัศนศึกษาที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.วังม่วง จ.สระบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ความเป็นมาของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ดู 75 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page