การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"กับหน่วยงานรัฐ

ผู้อำนวยการยุววิทยา แสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงเกตุสิรินทร์ เนตรรักษ์      เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลเพื่อแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเกตุสิรินทร์ เนตรรักษ์ จากการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"กับหน่วยงานรัฐ ปปช.สระบุรี โดยมีนางสาวขนิษฐา เภชยันต์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม


ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น