top of page

การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"กับหน่วยงานรัฐ

ผู้อำนวยการยุววิทยา แสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงเกตุสิรินทร์ เนตรรักษ์      เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลเพื่อแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเกตุสิรินทร์ เนตรรักษ์ จากการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"กับหน่วยงานรัฐ ปปช.สระบุรี โดยมีนางสาวขนิษฐา เภชยันต์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมดู 92 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page