top of page

โปรไฟล์

วันที่เข้าร่วม : 29 ต.ค. 2563

โพสต์

21 ธ.ค. 25661 นาที
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ ๘
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

13
0
23 ต.ค. 25631 นาที
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นวันปิยมหาราช นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเเละคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุ...

85
0
5
23 ม.ค. 25631 นาที
Yuwa Gottalent 2020 ระดับชั้น ป. ๓ และ ป.๖
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุวิทยา โดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท...

4
0

ฝ่ายวิชาการ

นักเขียน
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ
bottom of page