Yuwawittaya School Youth Active English & Chinese Camp 2019 (ตอนที่ ๓)

    เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดค่ายกิจกรรม Youth Active English & Chinese 2019 ระดับชั้นประถมศึกษา โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นประธานในพิธี ให้กิจกรรมนี้เป็นการ "เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่...ที่ไม่ใช่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียน" เปิดประสบการณ์...ค้นพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบใหม่ ภายในกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามฐานต่างๆ สร้างความสนุกสนานและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube