top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

Yuwa Gottalent 2021 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page