top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับชั้นอนุบาล

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18–24 สิงหาคม ของทุกปี

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และกระบวนการเรียรรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตให้กับเด็กในระดับปฐมวัย เด็กๆเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการทดลอง การสำรวจ การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 #มาเรียนรู้กับหนูนะคะ
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page